Mentorskap

Oavsett om ni vill…

    • Synliggöra och stärka interna ledare eller talanger

    • Förstärka och utveckla medarbetare inom sin proffession

    • Tillvarata och överföra erfarenhet inom organisationen 

    • Positionera er som en attraktiv arbetsgivare för nyanlända

…så är ett Mentorprogram det rätta valet!

Mentorprogam för nyanlända akademiker

Sedan hösten 2017 genomför vi tillsammans med Capacitar AB ett Mentorprogram för nayanlända akademiker i Arbetsgivarverkets regi. Vi har utbildat över 100 Menotrer inom programmet som däremd är rustade för att på bästa sätt hjälpa sina adepter.