Mentorskap

Oavsett om ni vill…

Synliggöra och stärka interna ledarkandidater
Förstärka och utveckla medarbetar inom sin proffession
Tillvarata och överföra erfarenhet i organistionen
Positionera er som en attraktiv arbetsgivare för nyanlända och förstå deras kompetens

…så är ett Mentorprogram det rätta valet!

Mentorprogam för nyanlända akademiker

Sedan hösten 2017 genomför vi tillsammans med Capacitar AB ett Mentorprogram för nayanlända akademiker i Arbetsgivarverkets regi. Vi har utbildat över 100 Menotrer inom programmet som däremd är rustade för att på bästa sätt hjälpa sina adepter.