Personligt ledarskap i grupp 

Tar du ansvar för din utveckling?

Personligt ledarskap i grupp

med individuell coaching

 

Att ta ansvar för sin utveckling betyder hållbarhet för mig själv både personligt och professionellt. Genom att utveckla ditt personliga ledarskap ökar du din förmåga att förstå både dig själv och andra, din motivation och dina drivkrafter. Vi arbetar i en mindre grupp där vi skapar förtroende och trygghet. Genom att vi kombinerar gruppaktiviteter med individuell coaching skapas förutsättning för att du ska nå dina utvecklingsmål. Vårt mål är att du efter genomgånget program har en bra grund för ett hållbart och tryggt ledarskap.

Programmet kommer bland annat omfatta följande områden:

  • Förstå dig själv, din motivation och drivkrafter
  • Värderingars betydelse och påverkan
  • Personlig effektivitet – vilka vanor har du?
  • Sätta meningsfulla mål och arbeta målinriktat
  • Agera och följa upp
  • Kommunikation – aktivt lyssnande, coachande förhållningsätt
  • Jag i gruppen
  • Psykologisk trygghet – mod
  • Feedback som ett verktyg / ge och ta emot
  • Leda och leva i förändring

Vi kombinerar föreläsningar med workshops och träningar. Mellan träffarna får du individuell coaching.

Vem: Vi vänder oss till dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap tillsammans med andra.

Var: Viken (Helsingborg)

När: 5 heldagar kl 9-16 planerad start hösten 2022

Vad ingår: Utbildningsmaterial, tillgång till vår digitala utbildningsplattform, 5 individuella coaching tillfällen (genomförs via Teams), fika och lunch

Pris: 34 900 kr ex moms

 

Johan Högberg

Johan Högberg

Johan är certifierad ledarutvecklare och certifierad Teamcoach med passion för kombinationen människa/företag. Han har mer än 20 års erfarenhet av coaching och förändringsledning inom många branscher. Han har grundat och varit ledare för olika konsultorganisationer. Hans tidigare erfarenhet kommer huvudsakligen från systemförsäljning i större organisationer.

Läs gärna mer om Johan på LinkedIn https://www.linkedin.com/in/johanhogberg

Johan Högberg Upway AB

johan.hogberg@upway.se

070 918 77 02

Johanna Lindquist

Johanna Lindquist

Johanna är certifierad ledarutvecklare och certifierad ICF- coach. Hon har erfarenhet av både individ- och grupputveckling för olika verksamheter. Hon har över 20 års ledarerfarenhet inom såväl privat som offentlig sektor. Hon har varit chef i både traditionell linje- och i matrisorganisation och har dessutom VD-erfarenhet.

Läs gärna mer om Johanna på LinkedIn https://www.linkedin.com/in/johannalindquist

Johanna Lindquist abroLinQ AB

Johanna.lindquist@abrolinq.se

070 782 54 03