Ledarskap

Vägen Upp

Vägen Upp är ett ledarutvecklingsprogram som vänder sig till både ledare med många års erfarenhet och till de som är relativt nya i sin ledarroll. Programmet är ett kraftfullt verktyg med fokus på relevanta utmaningar i verksamheten, ledarskapet och i livet som helhet, som effektivt hjälper individen att utvecklas med bestående resultat. Verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet. Vägen Upp visar hur en positiv människosyn, konstruktiv kommunikation och kontinuerlig handling mot meningsfulla mål skapar hållbara resultat. Verklig förändring tar tid och behöver få ta tid. Vägen Upp kombinerar individuell coachning med kraftfulla verktyg och tillsammans skapas bestående resultat.

JobMatch

JobMatch Talent är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper. Med 30 arbetsrelaterade egenskaper ger det dig en nyanserad bild av den testade. Testet är granskat och certifierat av DNV-GL och utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation. JobMatch Talent är baserat på arbetsrelaterad psykometri. Det praktiska med JMT är att testet kan användas på alla nivåer i organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

Pussel DISC

Pussel DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors likheter och olikheter har betydelse t. ex. vid rekrytering, personlig utveckling, teamutveckling, ledarutveckling och säljutveckling. I situationer och vid tillfällen där KOMMUNIKATIONEN är viktig så har du stor hjälp av DISC-analysen.

Drivkraftsanalysen “Drivkrafter” är en analys som används för att ta reda på vad som motiverar olika människor i arbetslivet. Resultatet belyser vilka motivationsfaktorer som är starka, respektive svaga hos individen. Drivkraftsanalysen är ett bra komplement till DISC som kan skapa högre engagemang och därmed öka förutsättningarna för teamutveckling.

Kombinationsanalys är en kombination av Pussel DISC analys (som visar din beteendestil) och Moroten Drivkrafter (som visar din inre motivation). Rapporten visar Pussel DISC separat och Moroten Drivkrafter separat samt även vad kombinationen av Beteende och Drivkrafter innebär för din personlighet.