Ledarskap & verksamhet

  • Oavsett om ni behöver arbeta med ledarskapet på individ eller gruppnivå tar vi fram en skräddarsydd lösning för er. Vi har lång erfarenhet att arbeta med dessa frågor ur olika perspektiv och en nyckel för framgång är att vi är lyhörda för era behov. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med coaching och innehar ICF PCC certifiering samt certifiering i TCI team coaching process.  Vi har även egen ledarerfarenhet och kan därför kombinera coachning med reflektioner utifrån den egna erfarenheten för öka er möjlighet att nå era mål. Vi har alltid ambitionen att koppla våra insatser till er verklighet så att ni snabbt kan se att era utvecklingsinsatser ger resultat.
  • Vi är även certifierade på Vägen Upp ledarutvecklingsprogram, Columbi Knowledge – en digital intervju och JobMatch Talent personlighetstest.

Vägen Upp

Vägen Upp är ett ledarutvecklingsprogram som vänder sig till både ledare med många års erfarenhet och till de som är relativt nya i sin ledarroll. Med fokus på relevanta utmaningar i verksamheten, ledarskapet och i livet som helhet, arbetar vi utifrån era behov för att effektivt hjälpa individen att utvecklas med bestående resultat.

Verkliga resultat skapas genom att vi arbetar med konkreta målsättningar som integrerar människa, ledarskap och verksamhet. Vägen Upp visar hur en positiv människosyn, konstruktiv kommunikation och kontinuerlig handling mot meningsfulla mål skapar hållbara resultat.

Verklig förändring tar tid och behöver få ta tid och vi arbetar därför med individen under 8-12 månader. Vägen Upp kombinerar individuell coachning med kraftfulla verktyg och tillsammans skapas bestående resultat. 

Vill du veta mer om programmet fyll i kontaktformuläret nedan.

 

7 + 6 =

Columbi Knowledge

Vill du veta vad gruppen tänker på riktigt? Då måste du testa Columbi.

Med en inledande öppen fråga i en digital intervju, får varje deltagare ge sin subjektiva bild av läget, utan styrning eller påverkan. Deltagarna graderar och klassificerar sina svar och Columbi skapar en kvantitativ och kvalitativ rapport som underlag för samtal. Tillsammans analyserar gruppen alla insikter, ser samband och lösningar. Gemensamt skapas handlingsplaner för en konkret väg framåt.

 

JobMatch

JobMatch Talent är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper. Med 30 arbetsrelaterade egenskaper ger det dig en nyanserad bild av den testade. Testet är granskat och certifierat av DNV-GL och utvecklat för att kunna prediktera faktisk arbetsprestation. JobMatch Talent är baserat på arbetsrelaterad psykometri. Det praktiska med JMT är att testet kan användas på alla nivåer i organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

Vill du veta mer eller kanske prova testet kostnadsfritt fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi.

 

2 + 11 =